Г1алг1ай фаьлгаш

Фаьлг ца бийцачоа хиннар
Вошеи йишеи хиннад. Вошас саг йоалаяьй. Цунна ваь цхьа к1аьнк когаш ваха лелаш хиннав. Вошас йишийга тха алха, аьнна, морг1алой в1ашаг1техаб. Т1аккха в1ашаг1а а кхийтта 1охайша баг1ача морг1алаша вешийга фаьлг бувца тхона, аьнна, дийхад. >>>>>

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.